Bli medlem:

Fyll i formuläret och betala in på  BG: 5638-5362 för att bli medlem.

Glöm ej att fylla i din e-mail adress. Via din E-mail kan vi lätt nå dig med föreningsinformation, och tips om evenemang, träningar, temadagar, och medlemstillställningar. 

Vi har även en facebooksida.  https://www.facebook.com/wris.nu

Medlemsavgift: 200kr/år
Ungdom: 100kr/år
Familj: 450kr/år

 

MEDLEMSANSÖKAN:
Namn:

Telefonnummer:

E-mail:

Meddelande: